Fundusze europejskie

Krajowy Plan Odbudowy

Inwestor:
Polski Ziemniak Sp. z o.o.

Nazwa Operacji:
Budowa i wyposażenie zakładu przechowywania i pakowania ziemniaków konsumpcyjnych w Potęgowie

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 34 019 849,84 złotych brutto, 27 658 414,50 złotych netto.

Przyznana kwota wsparcia 13 829 207,25 zł

CEL:
Planowane przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie zakładu przechowywania i pakowania ziemniaków konsumpcyjnych w Potęgowie poprzez budowę na posiadanym gruncie niewielkiej (49 x 18 metrów) hali przechowalniczej docelowo użytkowanej jako hali sortowania i pakowania ziemniaków oraz magazynu o wymiarach 153 x 54 metrów i wysokości 12 metrów na 20 000 ton (dwadzieścia komór po tysiąc ton) ziemniaków składowanych w skrzyniopaletach, z niezależnymi, inteligentnymi systemami wentylacji, chłodzenia i nawilżania, pozwalającymi przechowywać ziemniaki przez cały rok w temperaturze 3 – 4 stopni  Celsjusza, oraz budowę pomieszczenia do mycia / sortowania i pakownia ziemniaków w różnym asortymencie. Operacja przewiduje również budowę przyłącza energetycznego ze stacją transformatorową 120 kWA, montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych: gruntowej 50 kWp oraz dachowej 300 kWp oraz zakup wózka widłowego wysokiego składowania do obsługi magazynu.

Planowane wyniki operacji:
Realizacja operacji pozwoli spółce na uruchomieniu w roku 2023 największego w Polsce północnej zakładu przygotowywania do sprzedaży ziemniaków konsumpcyjnych co znacząco skróci łańcuchy dostaw ziemniaków do osiedlowych i sieciowych sklepów zlokalizowanych na północy naszego kraju dając szanse producentom rolnym na kontraktację produkowanych płodów rolnych z wiarygodnym odbiorcą oraz udziały w zyskach z handlu hurtowego produkowanymi płodami rolnymi